ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI BÌNH DƯƠNG | ĐO ĐẠC TÂY NINH | ĐO ĐẠC TÂY NINH

ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI BÌNH DƯƠNG | ĐO ĐẠC TÂY NINH | ĐO ĐẠC TÂY NINH

Trang chủ » Thiết kế xây dựng » Cách tính chi phí tư vấn thiết kế công trình thủy lợi

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Vũ Hữu Thái, Công ty cổ phần Thương mại và Triển khai kỹ thuật Bắc Việt đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế đối với công trình thủy lợi như sau:

Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng trạm bơm 8 tổ máy có công suất mỗi tổ máy là Q = 8.000 m3/h tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2017 gồm: Hạng mục nhà trạm bơm cho 8 tổ máy và đã lắp đặt 2 tổ máy bơm phục vụ tiêu thoát lũ cho thành phố; còn lại 6 tổ máy đã xây dựng phần bệ máy nhưng chưa được lắp đặt tổ máy bơm.

Giai đoạn 2 của dự án được đầu tư bổ sung lắp đặt 2 tổ máy bơm và thiết bị có công suất bằng công suất 2 tổ máy giai đoạn 1 cùng 1 trạm biến áp 560KVA-22/0,4KV có tổng mức đầu tư là 16 tỷ đồng, trong đó phần lắp đặt 2 tổ máy bơm không có cấu phần xây dựng có giá trị là 14,22 tỷ đồng; phần xây dựng 1 trạm biến áp là 0,9 tỷ đồng.

Công ty ông Thái là đơn vị tư vấn thiết kế cho giai đoạn 2; đã thực hiện hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án theo hướng dẫn quy định trong Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng. Hiện tại Công ty tiếp tục lập thiết kế bản vẽ thi công cho giai đoạn 2 và có lập phần tính chi phí thiết kế như sau:

- Phần lắp đặt 2 tổ máy bơm không có cấu phần xây dựng; phần chế tạo thiết bị cơ khí của trạm bơm thì áp dụng theo định mức thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Bảng TL1 kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng; phần lắp đặt thiết bị cơ khí chế tạo và thiết bị mua đơn vị áp dụng theo định mức thiết kế cơ khí công trình thủy lợi quy định trong Quyết định 1285/QĐ-BNNPTNT ngày 30/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là định mức tương tự công trình đã thực hiện (đã được lập trong phần lắp đặt 2 tổ máy bơm giai đoạn 1 của dự án).

- Phần xây dựng trạm 1 biến áp có cấu phần xây dựng chiếm tỷ lệ nhỏ áp dụng theo định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng.

Ông Thái hỏi, Công ty ông áp dụng để tính chi phí tư vấn thiết kế như vậy đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định chi phí thiết kế bản vẽ thi công phần chế tạo thiết bị cơ khí của trạm bơm và chi phí thiết kế bản vẽ thi công phần trạm biến áp có cấu phần xây dựng theo định mức đã công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Đối với chi phí thiết kế lắp đặt thiết bị, trường hợp Công ty của ông Vũ Hữu Thái cũng là đơn vị tư vấn thiết kế lắp đặt 2 tổ máy bơm của giai đoạn 1 thì chi phí thiết kế lắp đặt thiết bị của giai đoạn 2 được tính với hệ số điều chỉnh giảm chi phí thiết kế của giai đoạn 1 do thiết kế công trình lặp lại trong cùng một dự án (k = 0,36 đối với công trình thứ 2 và k = 0,18 đối với công trình thứ 3).

Trường hợp Công ty của ông Thái đã ký hợp đồng để thực hiện công việc thiết kế cho dự án thì các chi phí nêu trên thực hiện thanh toán, quyết toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Các bài đăng khác

1

Đăng ký nhận tin

Để thuận tiện, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Facebook
zalo
zalo

0911622255